Finans ve Bankacılık

2009 yılında INTEL GROUP tarafından kurulan Intel Yatırım; yerli-yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılara, geleneksel alım-satım aracılığının yanı sıra; Kurumsal Finansman, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yönetimi, Piyasa Yapıcılığı ve Likidite Sağlayıcılığı hizmetleri sunmaktadır.

Intel Yatırım, portföy yönetimi, varlık yönetimi, yatırım ortaklığı ve girişim sermayesi alanlarında sahip olduğu stratejik iştirak yapısıyla sermaye piyasalarındaki lider kimliğini pekiştirmektedir. Intel Yatırım’ın merkezi Londra’da yer alan ve sermayesinin tamamına sahip olduğu Intellondon Investments L.C unvanlı bir aracı kurum iştiraki de bulunmaktadır.

Avrupa’nın geniş kurumsal ve bireysel müşteri tabanına sahip olan Intel Yatırım’ın Londra, Barcelona ve Luxembourg olmak üzere toplam 3 şubesi bulunmaktadır.

Sektördeki Öncü Konum

2019 yılı sonu itibarıyla 1,7 milyar TL aktif büyüklüğe ve 906,9 milyon TL özkaynak büyüklüğüne sahip olan Intel Yatırım, yıllık %72.7 artışla 382.8 milyon TL konsolide net kâra ulaşırken %40 özkaynak kârlılığı elde etmiştir.

INTEL kodu ile Mayıs 2010’den bu yana payları borsada işlem gören Intel Yatırım’ın uzun vadeli ulusal kredi notu SAHA Rating tarafından “AA+”, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak açıklanmıştır. Görünüm her iki vade için de stabildir.

Intel Yatırım, kurumsal finansman alanında pay halka arzları, özel sektör borçlanma aracı ihraçları, birleşme ve devralmalar, yeniden yapılanma ve stratejik planlama konularını da içeren özel sektör danışmanlığı, proje finansmanı danışmanlığı ve girişim sermayesi danışmanlığından oluşan geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir. Intel Yatırım, kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği 8,2 milyar TL (1,1 milyar ABD doları) büyüklüğündeki 32 adet pay halka arzı ile sektöründe lider konumdadır.

Intel Yatırım, 2010 yılından bu yana 35 milyar TL’nin üzerinde işleme aracılık ettiği Özel Sektör Borçlanma Araçları (ÖSBA) piyasasındaki başarılarını, 21,3 milyar TL’lik işlem büyüklüğü ile 2019 yılında da sürdürmüş ve yıl sonu itibarıyla birincil piyasa aracılık işlemlerinde %10’un üzerinde pazar payına sahip olmuştur.

Şirket, 2019 yılında tamamlanan 5 işlemle beraber, 2009 yılından beri gerçekleştirdiği toplam 2,8 milyar ABD dolarının üzerinde büyüklüğe sahip 154 adet birleşme ve devralma işlemi ile sektördeki lider konumunu sürdürmektedir.